certus

Hírek

A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN „ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK FEJLESZTÉSE, ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ BESZERZÉSEK pályázati kiírás

CERTUS-VILLAGE

A pályázat célja: a települések infrastrukturális fejlesztésének, valamint az önkormányzati közfeladatok hatékony ellátásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása.

Kategóriák:

 1. Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés (MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF)
 2. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK)
 3. Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/TKIF) 4. Eszközbeszerzés (MFP/ÖTIFB/2024/EKB)
 4. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF)
 5. Kommunális eszközök beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/KOEB)
 6. Tanya- és falugondnoki busz beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/TFB)

A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2023. évben meghirdetett pályázati kiírásokhoz” (a továbbiakban: Útmutató 2023.) című dokumentum, amely a pályázati kiírás egyes pontjai esetében további feltételeket és részleteket tartalmaz. A pályázati kiírás és az Útmutató 2023. rendelkezéseinek esetleges ütközése esetén a pályázati kiírás az irányadó.

Jelen pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.

A pályázat benyújtási időszaka: 2023. december 13. – 2024. január 12.

A támogatás céljára felhasználható keretösszeg: 10 000 000 000 Ft vissza nem térítendő, legfeljebb 100%– os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatás

Kategória megnevezése Az igényelhető támogatási összeg felső határa Fenntartási kötelezettség Önállóan támogatható tevekénységek
Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés 50 000 000 Ft 5 év 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, óvodai ellátás helyét biztosító ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése; az épület bővítése energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás vagy férőhelybővítés esetén.
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 50 000 000 Ft 5 év 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, helyi közérdekű feladatok ellátásának helyét biztosító ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása; az épület bővítése kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás esetén (pl.: kazánház kialakítása). · 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, szolgálati lakásként funkcionáló ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása; meglévő ingatlanból szolgálati lakás kialakítása beleértve az ingatlanvásárlást is (kivéve: telekvásárlás); energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás esetén az épület bővítése.

· 1/1 tulajdoni hányad szerinti önkormányzati tulajdonban lévő, meglévő ravatalozó külső és belső felújítása, előtető felújítása.

Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése 6 000 000 Ft 5 év Az önkormányzat 1/1 hányad szerint tulajdonában lévő, működő temetők állapotának kisléptékű felújítása, fejlesztése (például: a temetőben található közlekedési utak, járdák felújítása, locsolókút, lámpatestek/lámpaoszlopok beszerzése; urnafal bővítése, felújítása; kolumbárium felújítása; akadálymentesítés, illemhely építése stb.)
Eszközbeszerzés 6 000 000 Ft 3 év Támogatás igényelhető a helyi közügyekhez, helyben biztosítandó közfeladatokhoz, valamint egyéb önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó új eszközök beszerzésére így különösen: o bútorbeszerzésre; o infokommunikációs eszközök beszerzésére; o a kulturális szolgáltatás biztosításához és a helyi közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzésére; o egészségügyi alapellátáshoz (orvos, háziorvos, gyermekorvos, fogorvos), ügyeleti ellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 9. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható. o feladatellátáshoz szükséges egyéb eszközök beszerzésére.
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 6 000 000 Ft beruházás: 5év

eszköz beszerzés: 3 év

Óvodai játszóudvar építése, felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; új burkolat kialakítása; kültéri tároló kialakítása, felújítása)

· A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek, illetve az Oktatási Hivatal által kiadott 2021. évi kötelező minimális eszköz- és felszerelés jegyzéknek16 megfelelő alábbi eszközök és felszerelések beszerzése: – kerti asztal; – kerti pad; – babaház; – udvari ivócsap, ivókút; – udvari homokozó; – takaróháló, takaróponyva; – mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök; – hulladékgyűjtő; – tűzoltó készülék.

· Közterületi játszótér építése, felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; ivócsap, ivókút beszerzése, építése; új burkolat kialakítása; kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése).

· Közterületi fitneszpark építése, felújítása, korszerűsítése (például: új burkolat kialakítása, ivókút kialakítása, kültéri fitnesz eszközökkel, berendezésekkel, illetve teqball asztallal történő fejlesztése). A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti követelményeknek megfelelően telepítésre kerülő játszótéri eszközök és felszerelések, hulladékgyűjtő, pihenőpad beszerzése

Kommunális eszközök beszerzése 15 000 000 Ft 100 cm3 felett 5 év

100cm3 alatt 3év

Belterületi közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását, településtisztasági szolgáltatást biztosító eszközök, gépek, munkagépek beszerzése az alábbi eszközlista alapján:

· gépek, erőgépek, munkagépek19 (lásd: pályázati kiírás 6. pontja szerinti projekt műszaki-szakmai és megvalósításával kapcsolatos elvárások);

· kisgépek, eszközök (például: fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor);

· települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, alkalmas gépek, eszközök;

· nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, gyűjtésére, szállítására alkalmas gépek, eszközök;

· hó – és síkosság mentesítésre alkalmas gépek, eszközök.

Tanya- és falugondnoki busz beszerzése 18 000 000 Ft 5 év Falugondnoki VAGY tanyagondnoki szolgálathoz szükséges

· Új gépjárműbeszerzése és forgalomba helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére. E települések esetében az adott szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.

· Új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a szolgáltatás működéséhez szükséges gépjárművel, azonban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába történő bejegyzése a pályázat benyújtásáig megtörtént.

· Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat vállalja a lecserélendő, működőképes és használatra alkalmas busz térítésmentesen történő átadását egy általa megjelölt határon túli település magyar közössége számára, vagy felajánlja átadásra ugyanerre a célra a Miniszterelnökség által kijelölt határon túli település magyar közössége részére. A felajánlás kizárólag azon busz esetében lehetséges, melynek az élettartama tekintetében a forgalomba helyezéstől számított legalább 6 év, de legfeljebb 10 év telt el és a pályázat benyújtásakor legalább 160 000 km, de legfeljebb 300 000 km alatti futásteljesítménnyel rendelkezik, valamint a gépjármű átadásának időpontjában még legalább 6 hónapig érvényes műszaki vizsgával rendelkezik.

· Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén a régi gépjármű felajánlása nélkül, azzal a feltétellel, hogy a pályázat keretében lecserélendő busz élettartama tekintetében a forgalomba helyezéstől számított több, mint 10 év telt el vagy 300 000 km-et meghaladó futásteljesítménnyel rendelkezik.

A pályázat benyújtásának feltételei Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján.

ÁFA levonási jog: a pályázatban fel kell tüntetni az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adóval növelt összegét, valamint a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét is.

Nem elszámolható költségek köre:

 • korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már támogatásra került eszközök, műszaki tartalomban foglaltak elszámolása;
 • saját teljesítés;
 • használt anyag/eszköz vásárlása és/vagy beépítése;
 • járműbeszerzés költsége (kivéve: Tanya- és falugondnoki busz beszerzése, Kommunális eszközök beszerzése kategória);
 • jármű fenntartásának költsége, üzemanyag költség;
 • sikerdíj; A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” pályázati kiírás 8 Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos
 • a pályázati célhoz nem kapcsolódó tevékenységekből származó költségek;
 • egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése, melyek fenntartása hosszú távon nem biztosított;
 • kamattartozás;
 • hitelkamat;
 • hiteltúllépés költsége;
 • egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek;
 • bírságok, kötbér, büntetések, pótdíjak költségei;
 • ingatlan, jármű, eszköz biztosítás költsége;
 • egyéb az egyes kategóriáknál megjelölt tevékenység költsége.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Csak az önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, ahhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek támogatható/ak.

Pályázathoz/Támogatói Okirathoz/elszámoláshoz csatolandó mellékletek:

Jelen pontban azon mellékletek, mellékelendő nyilatkozatok megjelölése szerepel, amelyeket minden kategória tekintetében kötelező benyújtani. A kategóriák további előírásokat tartalmaznak a mellékletekkel kapcsolatosan, az alábbiak szerint:

 • pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező: a kategória tekintetében benyújtott valamennyi pályázat esetén csatolni kell
 • pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns: a kategória tekintetében benyújtott pályázat esetén kötelezően csatolandó, amennyiben az adott pályázó, vagy a pályázattal érintett tevékenység tekintetében releváns

Minden kategória tekintetében benyújtandó mellékletek

 • Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat – „Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban” (kötelező)
 • Jelen pályázati kiírás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat – „Üzemeltetésről szóló nyilatkozat” (kötelező)
 • Jelen pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat – „Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről” (kötelező)
 • Jelen pályázati kiírás 3.a. számú melléklete szerinti nyilatkozat – „Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről” (kötelező)
 • Aláírási címpéldány (kötelező)
 • Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező)
 • Egy darab árajánlat/árazott költségvetés/költségbecslés melyben egyértelműen beazonosítható és összegszerűen elkülönített módon kerültek feltüntetésre az önállóan támogatható és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (kötelező) o Figyelem, a pályázati kiírás egyes kategóriák esetében egyéb előírást is tartalmazhat az árajánlatra vonatkozóan! o Az árajánlatra vonatkozó feltételeket az Útmutató 2023. 2.5. pontja tartalmazza.
 • Fotódokumentáció. A pályázat benyújtásakor fennálló állapot bemutatása szükséges (kötelező). Kivéve: önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése kategória esetében, az új építési tevékenység tekintetében, továbbá új eszközök, járművek beszerzése esetén.
 • Társulás esetén a társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns).
 • Társulás esetén a tagok hozzájáruló nyilatkozata a pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításához. (amennyiben releváns).
 • Amennyiben a fejleszteni kívánt ingatlan több önkormányzat közös tulajdonában áll, az adott ingatlan helyrajzi számát, valamint a pályázat benyújtásához és a fejlesztés megvalósításához történő hozzájárulást tartalmazó képviselő-testületi határozatok másolata (amennyiben releváns).”
 • Jelen pályázati kiírás 7. számú melléklete szerinti nyilatkozat – „Nyilatkozat az eszközbeszerzéshez kapcsolódó feladat ellátásáról” (amennyiben releváns).”

 

Pályázó elektronikus nyilatkozatai

A Pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:

 • a pályázati dokumentációban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
 • nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
 • a pályázat tekintetében ÁFA levonási joggal rendelkezik-e; A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” pályázati kiírás 12 Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos
 • ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak;
 • nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem;
 • nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
 • a pályázati kiírás közzététele előtt az építési tevékenységet, az eszközbeszerzéseket, járműbeszerzést nem kezdte meg;
 • a pályázatban tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
 • nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszközt helyez ki.

 

 

Pályázzon velünk!

Díjmentes tanácsadás és rendszeres pályázatfigyelés - ingyenes email értesítések feliratkozás után!

Érdeklődni szeretnék...

Sikeres pályázóink mondták:

 • A távolság ellenére minden rugalmasan ment és a terveknek megfelelően valósítottuk meg a beruházást. Képviseltették magukat a megvalósítás alatt és a helyszíni ellenőrzésen is. Nagyon örülök, hogy sikerült együtt dolgoznom a Certus csapat tagjaival.

  Rideg Gábor – Anvikor Kft.
 • Nagyon jó, hogy helyben vannak és személyesen mindig elérhetőek. A helyszíni ellenőrzések során is képviseltették magukat és maradéktalanul sikerült a projekt megvalósítása és elszámolása. Nagyon elégedett vagyok a csapat munkájával.

  Horváth Zsolt – Magánszemély
 • A projektgenerálástól a projekt megvalósításáig végig jelen voltak és koordinálták a munkafolyamatokat. Nem csak velem, mint pályázóval, hanem a kivitelezőkkel is folyamatos kapcsolatban voltak, melynek nagymértékben köszönhetem a sikeres és gördülékeny projektzárást. A jövőben is számítok a közös munkára!

  Kis Kornél – Magánszemély
 • A felmerült problémákat azonnal intézték, kapcsolatot tartottak a projektben résztvevőkkel. Keressük a következő pályázati lehetőséget, amit szintén velük szeretnénk megíratni.

  Bernát Csaba – Egyéni vállalkozó
 • Eddig két nyertes pályázaton vagyunk túl. Nagy szakértelemmel intézték a beadástól a kifizetésig. Nagyon meg vagyok elégedve a munkájukkal. Remélem, dolgozunk még együtt!

  Kovács Miklós – ZAP Hungary Kft.
 • A közös ötletelésektől a végkifejletekig folyamatos kapcsolatban voltunk. Rengeteg gondot vesznek le a vállamról, sok olyan dolgot is elintéztek nekem, ami az én feladatom lenne. Naprakészek a pályázati kiírások terén, jó kapcsolatokkal rendelkeznek, és a monitoring munkát is maradéktalanul elvégzik. Bízom benne, hogy még sok közös sikeres munkánk lesz együtt!

  Pethő Zoltán – Egyéni vállalkozó

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a teljesebb és kényelmesebb böngészési élmény érdekében egyedi és anonimizált egyszerű szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás