certus

Hírek

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

CERTUS-Factory

Milyen tevékenységek támogathatóak?

 

– Közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

– Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

– Immateriális beruházások: a művelet céljához köthető számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

Mezőgazdasági termékek értéknövelését a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

– Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. augusztus 13. napjától van lehetőség az alábbiak szerint meghatározott benyújtási szakaszokban:

 1. benyújtási szakasz: 2024. augusztus 13. – 2024. augusztus 26.
 2. benyújtási szakasz: 2024. augusztus 27. – 2024. szeptember 9.
 3. benyújtási szakasz: 2025. március 11. – 2025. március 24.
 4. benyújtási szakasz: 2025. március 25. – 2025. április 7.

Támogatható tevékenységek

 1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása
 2. A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése/létesítése.
 3. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése/létesítése:

 a) Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

b) Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.

c) Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

d) Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével.

e) A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

f) A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).

 1. Borászati üzemek fejlesztése/létesítése:

a) Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

b) Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.

c) Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

d) Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

e) A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

f) A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).

 1. Takarmány előállító üzemek fejlesztése/létesítése (TEÁOR109)

a) Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

b) A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.

c) Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

d) A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

e) A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).

f) Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése/létesítése:

1.) Mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése/létesítése:

a) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan, az előállított termék készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

b) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

c) mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

d) A mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

e) A mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások.

2.) Az egészséges állatok vágásából származó, az 1069/2009/EK rendelet 10. cikk szerinti 3. kategóriába sorolt állati melléktermékek feldolgozásához, továbbá illóolaj lepárláshoz kapcsolódóan:

a) új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása,

b) meglévő rendszerek energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítése.

célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemekben:

a) Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);

b) Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése stb.);

c) Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);

d) Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

 1. B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelését végző üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

– Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:

– napkollektorok alkalmazása,

– biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,

– geotermikus energia használata,

– biogáz termelés,

– napelemes rendszer alkalmazása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),

– szélenergia felhasználása.

Nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében a 3.1.1. és 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenységek nem támogathatók.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívás keretében nem támogathatóak az alábbi tevékenységek:

 a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;

 mezőgazdasági erő- és munkagépek, személygépjárművek, pickupok beszerzése;

 gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;

 használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;

 folyékony bioüzemanyag előállítása.

Befejezési határidő:

A művelet fizikai befejezésére a támogatási okirat véglegessé válását követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:

A kedvezményezettet a művelet fizikai befejezését követően fenntartási kötelezettség terheli. A kedvezményezett a záró kifizetési kérelem elfogadásáról szóló döntés meghozatalától számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a művelet megfelel a KAP Vhr. 91. §-ban foglaltaknak.

A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

– az 1. célterületen az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,

a 2. célterület A) pontja esetében („Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek”) az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a.

A 2. célterület B) pontja („Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

Előleg:

A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig, és legfeljebb 50 millió forint összegig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

Az előleget kizárólag a művelet megvalósítására lehet felhasználni, és az igénylését követően benyújtott első kifizetési kérelemben annak teljes összegével el kell számolni.

A kedvezményezettnek legalább az igényelt előleg mértékével megegyező összegű önerővel kell rendelkeznie, melyet az előlegigénylési dokumentációval egyidejűleg igazolni köteles.

Korlátok:

A művelet tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni: Költségtípus Maximális mértéke az összes nettó elszámolható költségre vetítve (%)/ maximális támogatási összeg (Ft)
Általános költségek (9.2. fejezet 1. pont) és immateriális javak költségei, összesen:

ebből:

 tájékoztatás, nyilvánosság

 műszaki ellenőri szolgáltatás

 könyvvizsgálat

 projektmenedzsment

5%

 

 

0,5%, legfeljebb nettó 150 000 Ft

1%

0,5%

2,5%

 Ingatlan vásárlás 2%
 Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák17 stb.) 2%
 Élelmiszeripari/borászati, illtetve egyéb feldolgozó tevékenységhez kapcsolódó szállítójármű (N. kategória) a felhívás 3.1.1. pontja alapján nettó 55 millió Ft

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

 1. Az intézkedésben való részvétel vagy az igénybe vett támogatás egésze vagy egy része jogosulatlannak minősül, amennyiben a felhívás 9.1 és 9.3. g) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesíti, azaz nem nyújt be a támogatási okirat véglegessé válásától számított 12 hónapon belül a megítélt támogatás 10%-át meghaladó mértékű támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet.
 1. Az intézkedésben való részvétel vagy az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül, és a támogató az agrártámogatási jogviszonytól eláll, ha a kedvezményezett a támogatási okirattal jóváhagyott elszámolható költségek összegének legalább 60%-át nem teljesíti.
 1. A támogatási okiratban jóváhagyott elszámolható kiadásokat 5%-kal csökkenteni kell, ha a kedvezményezett a támogatási okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át.
 1. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a monitoringadat-nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének, úgy a már igénybe vett támogatási összeg 1 %-át a KAP törvény 37. §-a alapján az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni.
 1. Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségének, úgy a már igénybe vett támogatási összeg 3 %-át a KAP törvény 37. §-a alapján az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni.

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket kötelezően szükséges csatolni:

– Építési tevékenység esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációt.

– Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozatot a nem engedélyköteles építési tevékenységekről.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogatási kérelem benyújtását követően a fenti dokumentumok pótlására nincs lehetőség, így amennyiben a fejlesztés szempontjából releváns fenti dokumentumok valamelyike nem kerül benyújtásra a támogatási kérelemmel egyidejűleg, az a támogatási kérelem visszautasítását vonja maga után!

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó (pótolható) mellékletek listája:

A támogatási kérelem benyújtásakor a következő mellékletek csatolása szükséges:

 1. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok a felhívás 4. melléklete szerint.
 2. Hálózatra termelő napelemes művelet esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentő, vagy a „Pályázati igazolás HMKE létesítéséhez” tárgyú dokumentum.
 3. Energiahatékonyság javítását célzó tevékenység esetén a legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulást alátámasztó kalkuláció és a számítás készítőjének végzettségét és kamarai tagságát igazoló okirat másolata. (3.3. III. 1. pont szerint)
 4. Amennyiben a tervezett művelet a 3.3. III. 1.-10. pont valamelyikében érintett, úgy az adott feltételnek való megfelelést alátámasztó leírás, terv, számítás, dokumentáció.
 5. Épületenergetikai korszerűsítés esetén a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint elkészített, a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó energetikai minőségtanúsítvány. (Amennyiben annak megléte a rendelet értelmében szükséges.)
 6. Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, a beszerzésre kerülő gépekre, eszközökre, valamint a felhívásban meghatározott egyes szolgáltatások vásárlására vonatkozóan 3 db árajánlat a 3. melléklet szerint (Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen dokumentumok benyújtásának hiánya (egyetlen árajánlat sem kerül benyújtásra) a felhívás 7.2 fejezet 1. c) pontja alapján nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételnek minősül.)
 7. A felhívás 5.2 pontjában meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások.

 1. Az üzleti terv értékeléséhez szükséges dokumentumok.
 2. Ökológiai minősítéssel rendelkező terméket előállító kedvezményezett esetében annak igazolása, hogy mekkora arányú az ökológiai termelésből származó árbevétele:
 3. a) gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolással,
 4. b) egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolással,
 5. c) őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az értékesítést igazoló bizonylatok másolata.

 

Pályázzon velünk!

Díjmentes tanácsadás és rendszeres pályázatfigyelés - ingyenes email értesítések feliratkozás után!

Érdeklődni szeretnék...

Sikeres pályázóink mondták:

 • A projektgenerálástól a projekt megvalósításáig végig jelen voltak és koordinálták a munkafolyamatokat. Nem csak velem, mint pályázóval, hanem a kivitelezőkkel is folyamatos kapcsolatban voltak, melynek nagymértékben köszönhetem a sikeres és gördülékeny projektzárást. A jövőben is számítok a közös munkára!

  Kis Kornél – Magánszemély
 • A távolság ellenére minden rugalmasan ment és a terveknek megfelelően valósítottuk meg a beruházást. Képviseltették magukat a megvalósítás alatt és a helyszíni ellenőrzésen is. Nagyon örülök, hogy sikerült együtt dolgoznom a Certus csapat tagjaival.

  Rideg Gábor – Anvikor Kft.
 • Eddig két nyertes pályázaton vagyunk túl. Nagy szakértelemmel intézték a beadástól a kifizetésig. Nagyon meg vagyok elégedve a munkájukkal. Remélem, dolgozunk még együtt!

  Kovács Miklós – ZAP Hungary Kft.
 • A felmerült problémákat azonnal intézték, kapcsolatot tartottak a projektben résztvevőkkel. Keressük a következő pályázati lehetőséget, amit szintén velük szeretnénk megíratni.

  Bernát Csaba – Egyéni vállalkozó
 • Nagyon jó, hogy helyben vannak és személyesen mindig elérhetőek. A helyszíni ellenőrzések során is képviseltették magukat és maradéktalanul sikerült a projekt megvalósítása és elszámolása. Nagyon elégedett vagyok a csapat munkájával.

  Horváth Zsolt – Magánszemély
 • A közös ötletelésektől a végkifejletekig folyamatos kapcsolatban voltunk. Rengeteg gondot vesznek le a vállamról, sok olyan dolgot is elintéztek nekem, ami az én feladatom lenne. Naprakészek a pályázati kiírások terén, jó kapcsolatokkal rendelkeznek, és a monitoring munkát is maradéktalanul elvégzik. Bízom benne, hogy még sok közös sikeres munkánk lesz együtt!

  Pethő Zoltán – Egyéni vállalkozó

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a teljesebb és kényelmesebb böngészési élmény érdekében egyedi és anonimizált egyszerű szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás